2013 Kış Araştırma Dönemi: İlk Duyuru

Araştırma Döneminin amacı, değişik üniversitelerden matematikçilerin var olan ya da oluşturacakları araştırma grupları halinde çalışmasını sağlayacak araştırma ortamını sunmaktır. Araştırma grupları, tek kişilik de olabilir. Araştırma Dönemi sonucunda, Bolu Yaz Matematik Enstitüsü 2011 sonunda olduğu gibi bir değerlendirme hazırlanacak (http://ahbirkonikolsam.wordpress.com/2011/09/29/bolu-yaz-matematik-enstitusu-2011-degerlendirmesi/), bu değerlendirme internet üzerinden yayınlanacaktır. 2013 Kış Araştırma Dönemi’ne katılmakla ilgili yegane koşul, dönem sonunda bu değerlendirmeye istenen şekilde ve sürede katkıda bulunmaktır. Araştırma Dönemine katılacak kişilerin kendi masraflarını ya da doğrudan ya da dolaylı olarak (çalışılan kurum, TÜBİTAK vb.) kendisinin karşılaması gerekecektir. Matematik Enstitüsü’ne sunulacak mali destekler olur ise, bunlar desteğe en çok gereksinim duyan kişilerden başlamak üzere, katılımcılara yöneltilecektir.

Reklamlar